Himalayan Art Resources

Bon: Magyu Lineage Teachers

Magyu Lineage Teachers | Magyu Sangchog Tartug

Tibetan: Ma Gyu Lama Gyupa (ma rgyud bla ma rgyud pa).