Himalayan Art Resources

Mahakala: Panjarnata Masterworks (Painting & Textile)

Panjarnata Painting Masterworks | Panjarnata Sculpture Masterworks | Panjarnata Main Page | Masterworks Main Page

Chronology:
- 13th century:
- 14th century:
- 15th century:
- 16th century:
- 17th century:
- 18th century:
- 19th century: