Himalayan Art Resources

Buddhist Protector: Kshetrapala with Consort

Kshetrapala Main Page | Kshetrapala Outline Page | Shadbhuja Mahakala Main Page