Himalayan Art Resources

Sculpture Set: Medicine Buddha (Yaksha Generals, Paris/New York)

Yaksha Generals (Paris) | Yaksha General | Medicine Buddha Main Page