Himalayan Art Resources

Teacher: Panchen Lama 6th (9th), Tubten Chokyi Nyima

Tubten Chokyi Nyima | Panchen Lama Main Page

6th (9th) Panchen Lama, Tubten Chokyi Nyima (1883-1937).

Read more at TBRC