Himalayan Art Resources

Bon Deity: Trowo Tsochog Khagying

Trowo Tsochog Khagying | Bon Wrathful Deities Page

Tibetan: Trowo Tsochog Khagying (khro bo g.tsog mchog mkha' 'gying).