Himalayan Art Resources

Bon Deity: Mawe Sengge

Bon Peaceful Deities Page

Tibetan: Sherab Mawa'i Sengge (shes rab smra ba'i seng ge).