Himalayan Art Resources

Bon: Tonpa Shenrab - Life Story Set 4

Life Story (Set 4) | Tonpa Life Story Main Page

Tibetan: Tonpa Shenrab Miwo (ston pa g.shen rab mi wo).