Himalayan Art Resources

Collection of Thomas Laird (Photo Archive)

Thomas Laird | Private Collections Page

Mustang Main Page | Lhasa Murals | Weyab & Lhukang Murals