Himalayan Art Resources

Shakyamuni Buddha: Hands & Footprints

Shakyamuni Buddha Main Page | Shakyamuni Buddha Outline Page