Himalayan Art Resources

Tibet: Gyantse Town

Gyantse Town | Map of U-Tsang | Gyantse Dzong, Mandala Room | Gyantse Kumbum | Gyantse Kumbum (Upper Floor) | SRG Archive: Gyantse (all images) | Gyantse: Black & White