Himalayan Art Resources

MH U-Tsang 2 (Sculpture)

U-Tsang 2 (Sculpture) | U-Tsang (Henss Archive) | Michael Henss Photographic Archive

(c) Michael Henss Photographic Archive.