Himalayan Art Resources

Shakyamuni Buddha: Mandala (Square Format)

Shakyamuni Buddha: Mandala (Square Format) | Shakyamuni Buddha: Main Page | Mandala: Square Format | Types of Mandalas Glossary List | Mandala Main Page