Himalayan Art Resources

Painting Set: Tsongkhapa LIfe-story (Zanabazar)

Tsongkapa Main Page | Tsongkapa Life Story Main Page

Zanabazar Museum: Mongolia National Museum Outline Page | Mongolia National Main Page | Jataka | Mahasiddha | Sculpture | Lama Tsongkapa | Small Paintings