Himalayan Art Resources

Collection of Southern Alleghenies: Mandalas

Southern Alleghenies Main Page

See the Mandala Main Page and Mandala Technical Glossary for more information.

Mandala Subjects:
- Sarvavid Maha Vairochana Mandala 90536, 90538, 90539
- Panjarnata Mahakala Mandala 90549
- Panjarnata Mahakala Yantra 90548
- Bon Religion Mandala 90562