Himalayan Art Resources

Subject: Jonang Protector Deities

Protector Deities Main Page

Subjects, Topics & Types:
- Jonang Protector Deities Description
- Masterworks
- Mahakala, Brahmanarupa
- Mahakala, Panjarnata
- Mahakala with Kila [Lower Body]
- Mahakala, Raudrantika
- Vajravega
- Jonang Main Page
- Confusions
- Others...

Jeff Watt 10-2016 [updated 6-2017]